Hotline: (+84) 1214564444 | info@admega.vn ĐĂNG KÝ | ĐĂNG NHẬP
Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Admega Tối đa hóa lợi nhuận phân phối

Lợi thế của Admega

 • Tỉ lệ chia sẻ cao nhất
 • Tối ưu doanh thu cũ, thêm nguồn doanh thu mới
 • Chủ động nội dung ứng dụng
 • Chủ động nội dung game
 • Chủ động nội dung quảng cáo
 • Báo cáo thống kê chi tiết cập nhật liên tục

Dành cho Developer

Giải pháp ưu việt

 • Giải pháp giúp bạn quản trị nội dung quảng cáo nhúng trong app, tối đa doanh thu và hiệu quả phân phối cùng Admega

Phân phối ứng dụng, game trên Admega.vn

Lợi thế

 • Giải pháp tối đa doanh thu,
 • Xây dựng và giữ vững traffic, .
 • Chủ động nội dung quảng cáo và tối ưu hiệu quả phân phối.

Ứng dụng trợ giúp cho WAPMASTER

Admega cung cấp cho user những công cụ tốt nhất cho wapmaster.

 • Tự động lấy Youtube,Playlist
 • Tích hợp Admod cho mỗi app theo từng account
 • Quảng cáo nhúng vào app có sẵn
 • Hỗ trợ đưa lên Google Play
 • Mỗi user có 1 subdomain kinh doanh riêng
 • Tùy biến, tối ưu cho từng ứng dụng
 • Tối đa lợi nhuận kinh doanh khi có tập khách hàng
 • Và rất nhiều tính năng không đâu có đang chờ bạn sử dụng.